4 mei 2023

De 360 graden marketing benadering in de automotive branch

In de huidige digitale wereld is marketing niet slechts beperkt tot één enkel kanaal, maar hebben (potentiële) klanten via verschillende wegen toegang tot informatie over producten en diensten. Om een effectieve marketingstrategie te ontwikkelen, is het raadzaam wanneer bedrijven in de automotive branche zich richten op de gehele klantreis en de verschillende punten van informatievergaring, oftewel 360 graden marketing. In dit artikel worden de voordelen van 360 graden marketing voor bedrijven in de automotivebranche besproken en wordt uitgelegd hoe deze aanpak bijdraagt aan het vergroten van de klanttevredenheid en het verhogen van de omzet.

Wat is 360 graden marketing?

Bij 360 graden marketing wordt er niet slechts één marketingkanaal meegenomen, maar wordt juist de volledige on- en offline klantreis meegenomen. Hierbij wordt er gekeken naar alle touchpoints waar de klant mee in aanraking komt. De marketingreis wordt een cirkel, waarbij ieder marketingkanaal een schakel in de ketting is. Door op elk punt de juiste boodschap te communiceren biedt je een optimale marketingervaring aan de klant. 

Denk hierbij aan bijvoorbeeld een mix van social media, e-mailmarketing, display advertising en offline marketing. Het doel is om klanten op verschillende momenten en plaatsen te bereiken, zodat de boodschap blijft hangen en er meer kans is op conversie. Bepaalde kanalen lenen zich beter voor bepaalde boodschappen. Zo is er online de mogelijkheid om klanten die eerder de website of een bepaalde social media post bekeken hebben, reclames te tonen die inspelen op de door hen bekeken informatie. Een klant die al eerder interesse getoond heeft in bepaalde automerken op de website, kan specifiek getarget worden met berichten en reclames over dit automerk. Bij een 360 graden benadering worden alle online en offline touchpoints meegenomen en op elkaar afgestemd om een zo compleet en consistent mogelijke ervaring te bieden aan de klant.

Maak consistent gebruik van 360 graden marketing

Optimalisatie van de klantreis

Door de klantreis in kaart te brengen en te optimaliseren, zorg je ervoor dat de boodschap op elk touchpoint aansluit bij de behoefte van de klant. Zo vergroot je de kans op conversie en klanttevredenheid. Hiervoor stel je een persona op. Dit is een fictieve, gemiddelde klant. Met deze klant in beeld kan gericht worden geadverteerd en komt de toon van berichten overeen met de persoon voor wie deze bedoeld zijn. Stel hierbij de volgende vragen:

  • Wat voor beroep heeft de klant?
  • Wat voor thuissituatie heeft de klant?
  • Waar zoekt de klant naar?
  • Welke interesses heeft de klant?

Consistente branding

Door een consistente branding over alle kanalen heen te voeren, creëer je een herkenbare uitstraling en bouw je aan vertrouwen. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van een herkenbaar logo en kleurenschema. Vaak is er ook een overeenkomende tone of voice. Dit is zelfs mogelijk wanneer de berichten inhoudelijk anders zijn. Iedere uiting moet herkenbaar van dezelfde bron afkomstig zijn.

Relevante content

Content moet relevant zijn voor de doelgroep. Gebruik verschillende kanalen om de content te verspreiden en zorg dat de boodschap op elk kanaal anders is. Zo voorkom je dat de boodschap eentonig wordt en vergroot je de kans op conversie.

Gerichte targeting

Door gerichte targeting op verschillende kanalen in te zetten, sluit de boodschap beter aan bij de doelgroep. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid om vanuit verschillende invalshoeken de marketing te benaderen. Wanneer een klant zowel op YouTube, Instagram en op banners gerichte informatie en marketingboodschappen voorbij ziet komen, geeft dat de mogelijkheid om de boodschap te sturen. Door de targeting te baseren op data zorg je er daarnaast voor dat deze boodschap bij de juiste personen terechtkomt.

Personalisatie

Personalisatie speelt een steeds belangrijkere rol in marketing. Door de boodschap af te stemmen op de individuele klant, wordt de boodschap persoonlijker en relevanter. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van dynamische content op de website of gepersonaliseerde e-mails. 

Dit kan ook door gebruik te maken van remarketing, waarbij klanten die interesse getoond hebben in bepaalde producten of die eerder de website bezocht hebben geen standaard reclameboodschap te zien krijgen, maar juist een die aansluit bij een eerdere stop op hun klantreis. Hiermee wordt de benadering persoonlijker en sluit deze beter aan bij de verwachtingen en de behoeften van de klant.

Ook interessant