Algemene acceptatienorm

Als algemene acceptatienorm geldt dat u over een aantoonbaar regelmatig vast inkomen beschikt. Immers, het krediet moet passen binnen uw financiele mogelijkheden. Om een aanvraag goed te kunnen beoordelen vragen wij naar:

  • uw inkomen en de duur van het dienstverband;
  • uw vaste maandelijkse lasten (b.v. woonlasten, alimentatie e.d.);
  • eventueel elders lopende leningen;
  • uw burgerlijke staat en gezinssamenstelling;
  • het doel van de lening.

Toetsing

Ros Finance toetst alle kredietaanvragen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Dit voorkomt onverantwoorde kredietverstrekking. Financiële instellingen zijn wettelijk verplicht gebruik te maken van de gegevens van het BKR. De toetsing heeft betrekking op bestaande leningen en het aflossingsgedrag. De gegevens van verleende kredieten worden bij het tot stand komen van de overeenkomst geregistreerd bij het BKR. Afwijkingen in het betalingsgedrag ten opzichte van de overeengekomen termijnen/betalingen worden eveneens gemeld. Een uitgebreide informatiefolder over het BKR is gratis bij ons verkrijgbaar.