18 november 2021

Bijtelling 2022: wat verandert er?

  • De bijtelling voor auto’s op benzine en diesel
  • De bijtelling voor elektrische auto’s
  • De bijtelling na 2022
  • Lease uw nieuwe auto bij ROS finance


De bijtelling voor hybride, benzine- en dieselauto’s

Net als in 2021 geldt in 2022 de bijtelling van 22 procent voor benzine- en dieselauto’s. Ditzelfde geldt voor hybride aangedreven personenauto’s en bedrijfswagens. U komt in aanmerking voor de bijtelling wanneer u minimaal 500 privékilometers rijdt dit kalenderjaar. De bijtelling wordt bij het inkomen meegerekend. 

Bijtellingspercentage benzine, diesel en hybride auto’s 
202122%
202222%


U berekent de bijtelling door 22 procent te berekenen van de cataloguswaarde van uw personenauto of bedrijfswagen. Dit bedrag vermenigvuldigt u vervolgens met het belastingtarief. De bijtelling betreft een bruto bedrag.

Rekenvoorbeeld
De cataloguswaarde van uw auto met brandstofmotor is €50.000,- De bijtelling bedraagt dan €50.000,- x 0,22 = €11.000,- 

Wanneer u in de eerste belastingschijf valt betaalt u 37,07 procent belasting. Dit betekent dat uw netto bijtelling per jaar €11.000,- x 0,3707 = €4.077,70 bedraagt. Per maand betaalt u een netto bedrag van €339,80. 

De bijtelling voor elektrische auto’s

In tegenstelling tot 2021 waar de bijtelling 12 procent was, bedraagt de bijtelling in 2022 16 procent voor elektrische auto’s. Dit heeft betrekking tot aan het drempelbedrag van €35.000,-. Boven deze drempelwaarde geldt een bijtelling van 22 procent.

Bijtellingspercentage elektrische auto’s 
202112%
202216%


Rekenvoorbeeld

De cataloguswaarde van uw elektrische auto bedraagt €50.000,- U rekent 16 procent bijtelling over de eerste €35.000,- Dit is €5.600,- Vervolgens rekent u 22 procent over het bedrag boven de drempelwaarde. In het rekenvoorbeeld is dit €15.000,- x 0,22 = €3.300,- 

De totale bijtelling bedraagt dan €5.600,- + €3.300,- = €8.900,- 

Wanneer u in de eerste belastingschijf valt van 37,07 procent, betaalt u per jaar €8.900,- x 0,3707 = €3.299,23 extra aan belasting. Per maand betaalt u een netto bedrag van €274,92.

 

De bijtelling na 2022

In de aankomende jaren blijft de bijtelling veranderen tot de drempelwaarde. Wanneer de cataloguswaarde van uw personenauto of bedrijfswagen hierboven komt, wordt er een bijtelling gehanteerd van 22 procent. De regelgeving loopt door tot en met 2025. De veranderingen per jaar op een rij: 

  • 2023: bijtelling van 16%.
  • 2024: bijtelling van 16%.
  • 2025: bijtelling van 17%.


Lease uw nieuwe auto bij ROS finance

Wilt u als ondernemer dit jaar rijden in een nieuwe auto? Ook bij ROS finance profiteert u van de bijtelling. Bekijk het aanbod in onze lease voorraad om te ontdekken welke auto bij u past. 

Ook interessant