21 november 2022

Bijtelling 2023: wat verandert er?

U heeft te maken met bijtelling, wanneer u over een auto van de zaak beschikt die u ook privé gebruikt. Lees hier alles over de belangrijkste veranderingen in 2023 ten opzichte van 2022, inclusief voorbeelden om uw eigen bijtelling te berekenen.

  • De bijtelling voor hybride, benzine- en dieselauto’s
  • De bijtelling voor elektrische auto’s
  • De bijtelling na 2023
  • Leasen bij ROS finance

De bijtelling voor hybride, benzine- en dieselauto’s

Voor hybride, benzine en dieselauto’s verandert er in 2023 niets aan de bijtelling. Net als in 2021 en 2022 bedraagt het bijtellingstarief 22% voor benzine en dieselauto’s. Dit is ook het geval voor hybride aangedreven auto’s. De bijtellingsregels zijn in 2023 alleen van toepassing, op het moment dat u meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. Wanneer u in 2023 op jaarbasis minder dan 500 privékilometers rijdt, hoeft u niks te verrekenen. De bijtelling wordt bij het inkomen meegerekend. 

Bijtellingspercentage hybride, benzine en diesel auto’s 
202122%
202222%
202322%

U kunt zelf de bijtelling berekenen door 22% te berekenen van de cataloguswaarde van uw personenauto of bedrijfswagen. Vervolgens vermenigvuldigt u dit bedrag met het belastingtarief. De bijtelling betreft een bruto bedrag.


Rekenvoorbeeld
U rijdt een personenauto met een cataloguswaarde van €45.000,- en de bijtelling bedraagt 22%. U betaalt dan €45.000,- x 0,22 = €9.900,-  in 2023.

Hierna moet u nog de netto bijtelling berekenen, waarvoor u het belastbare jaarinkomen nodig heeft. U telt hier de berekende bruto bijtelling over 2023 bij op. Als u met uw inkomen in de eerste belastingschijf valt betaalt u 37,07% aan belasting.

In het voorbeeld betekent dat uw netto bijtelling per jaar €9.900,- x 0,3707 = €3.669,93 bedraagt. Per maand betaalt u een netto bedrag van €305,83.

De bijtelling voor elektrische auto’s

Ook zijn er geen veranderingen te vinden bij de bijtelling voor volledig elektrische auto’s. Deze blijft namelijk 16%. Let op: de drempelwaarde verandert wél in 2023. Afgelopen jaar had dit betrekking tot een drempelbedrag van €35.000,-. In 2023 wordt de drempelwaarde verlaagd naar €30.000,-  Dit houdt in dat voor het deel dat boven de cataloguswaarde ligt, een bijtelling van 22% geldt.
 

Bijtellingspercentage volledig elektrische auto’s 
202112%
202216%
202316%

Rekenvoorbeeld
U rijdt een volledig elektrisch voertuig, waarvan de cataloguswaarde €45.000,- bedraagt. Reken dan 16% bijtelling over de eerste €30.000,-. Dit bedrag is €4.800,- 

Daarna rekent u 22% over het boven het drempelwaarde liggende bedrag. In dit rekenvoorbeeld komt dat neer op €15.000,- x 0,22 = €3.300,-. De twee berekende bedragen telt u bij elkaar op, waardoor de totale bijtelling neerkomt op €4.800,- + €3.300,- = €8.100,- 

Als u in de eerste belastingschijf valt van 37,07%, betaalt u per jaar €8.100,- x 0,3707 = €3.002,67 extra aan belasting. Per maand betaalt u een netto bedrag van €250,22.

De bijtelling na 2023

De bijtelling blijft nog enkele jaren veranderen tot de drempelwaarde. Wanneer de cataloguswaarde van uw personenauto of bedrijfswagen hierboven komt, wordt er een bijtelling gehanteerd van 22%. De regelgeving loopt door tot en met 2025. Zoals u in onderstaand overzicht kunt zien, geldt voor de elektrische auto’s vanaf 2026 dan dezelfde bijtelling als voor brandstofauto’s. De veranderingen per jaar op een rij: 

  • 2024: bijtelling van 16% / drempelwaarde €30.000
  • 2025: bijtelling van 17% / drempelwaarde €30.000
  • 2026: bijtelling van 22% / geen drempelwaarde

Leasen bij ROS finance

Wilt u als ondernemer dit jaar rijden in een nieuwe auto? Ook bij ROS finance profiteert u van de bijtelling. Bekijk het aanbod in onze lease voorraad om te ontdekken welke auto bij u past.

Ook interessant